Explosiegevaar

Richtlijn 94/9 / EG (ATEX is een normatieve letter die van toepassing is op zowel apparaten als besturingsmethoden. De apparaten in kwestie zijn bedoeld voor centraal gebruik om te worden gebruikt in gebieden met een risico op methaan- of kolenstofexplosie. Deze informatie is een feit van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994.

En in haar eigen rechtsstelsel maakte zij kennis met de verordening van de minister van Economie van 22.12.2005. OJ Nr. 263, artikel 2203 De belangrijkste bedoeling van de richtlijn is in de eerste plaats de wetgeving van de lidstaten bij elkaar te brengen voor het verkrijgen van gereedschappen en beveiligingssystemen die zijn bedoeld voor gebruik in gebieden met explosiegevaar van methaan of kolenstof. De richtlijn is echter van toepassing op zowel apparaten als gegevensbeschermingssystemen voor gebruik op explosieve afstanden. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat dit advies geldt voor veiligheids-, bedienings- en regelapparatuur. Deze apparaten worden gebruikt voor gebruik buiten de besproken zones, maar komen veilig binnen voor gereedschap en beschermende methoden die in de explosiegevaarlijke gebieden in de grond worden gebracht.Er zijn uitzonderingen op de toepassing van de ATEX-richtlijn. Dit principe wordt onder andere niet gebruikt voor medische hulpmiddelen die in een medische vereniging worden gebruikt. Het wordt niet tegelijkertijd gegeven voor huishoudelijke apparaten, persoonlijke beschermingsmiddelen, schepen, vervoermiddelen.Deze rechtshandeling van de Europese Unie heeft gedetailleerde vereisten die in één norm worden gegeven. Bovendien classificeert het de explosiegevaarlijke gebieden, die zijn opgenomen in bijlage nr. Ook bij het principe 1999/92 / EG ATEX137 van 16.12.1999 "Over de relevante eisen ter verhoging van het vertrouwen en de preventie van gezondheid van werknemers die mogelijk worden blootgesteld aan lezen in regio's met een explosieve atmosfeer".Denemarken en beveiligingssystemen kunnen het onderwerp zijn van andere richtlijnen betreffende verschillende verschijningsvormen en die ook voorzien in de CE-markering. Dit merkteken moet bekend, leesbaar en betrouwbaar zijn.De huidige richtlijn zal worden vervangen door de nieuwe ATEX-regel 2014/34 / EU. Het wordt 20 april 2016.